Podpořte konkrétní projekt!

U nás víte, na co přispíváte.

Nové psí boudy

Nové psí boudy

Podpora konkrétního projektu. Podporou daného projektu přesně víte do čeho se Váš sponzorský dar investoval, jaký je pokrok při vybírání a jak konečná realizace vypadá. 
20 000 z 90 000 Kč
Už to skoro máme!
22,2%

Číslo účtu: 4200343508/6800, VS: 20180001

Díky variabilnímu symbolu budeme vědět, že peníze náleží na tento projekt.