Pravidla a prohlášení

Pravidla a prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Pravidla Adopce na dálku

1.1. Pomocí programu Adopce na dálku pomáháte nejen určitému zvířátku, ale i ostatním zvířátkům domova fauny.
1.2. Po registraci bude adoptantovi na email odesláno potvrzení o adopci.
1.3 Pravidelnost a výše nákupu na e-shopu Domova Fauny je zcela na adoptantovi.
1.4. Po prvním nákupu jídla, pamlsku nebo hračky pro zvířátko na e-shopu Domova Fauny adoptant obdrží emailem certifikát ve formátu PDF, který adopci potvrzuje.

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů

2.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. A to za účelem zpětné vazby s adoptantem..
2.2. Adoptant má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje adoptanta jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti adoptanta odstranit z databáze.
2.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Požádá-li adoptant o informaci o zpracování svých osobních údajů, budou mu poskytnuty.
3. Odběr novinek pomocí emailu
3.1. Zadáním své emailové adresy potvrzujete, že souhlasíte se zasíláním informací o novinkách a akcích. Zasílání informací lze kdykoliv zrušit.